Kontakt

GEOASK, s.r.o.
Rovniankova 11
851 02 Bratislava
info@geoask.sk
+421 911 222 450
+421 905 333 727

IČO: 45 299 382
DIČ: 202945144
IČ DPH: SK2022945144

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 62002/B

Máte otázku?

Použite kontaktný formulár!

Pre spresnenie služby môžete vyplniť položky predmet a katastrálne územie….


/Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov pre účely kontaktovania na základe vášho dopytu/