O nás…

Geodetická kancelária GEOASK, s. r. o. poskytuje od roku 2009 komplexný servis geodetických a kartografických služieb v oblasti katastra nehnuteľností a v investičnej výstavbe. Náš tím spojil skúsených profesionálov pracujúcich v tejto oblasti služieb od roku 2000, či už ako SZČO, alebo ako zamestnancov veľkých stavebných spoločností.

Všetky poskytované služby a práce sú vykonávané priamo pod vedením konateľa spoločnosti Ing. Pavla Štefeka, ktorý je zároveň autorizovaným geodetom a kartografom s oprávnením pre kataster nehnuteľností a inžiniersku geodéziu v zmysle §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. a od roku 2008 je členom Komory geodetov a kartografov.
Počas výkonu svojej činnosti pracoval na pozíciách ako hlavný geodet investora a dodávateľa stavby, vedúci oddelenia geodézie a počas rokov 2013-2017 vykonával aj znaleckú činnosť v odbore Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností.

Naši pracovníci sa podieľali na rôznorodých projektoch a pre široké spektrum zákazníkov a investorov. Služby poskytované našou spoločnosťou obsahujú komplexne všetky požadované činnosti v tomto segmente prác a služieb. Zabezpečujeme a vykonávame autorizované geodetické práce pri vytýčení pozemkov, spracovaní všetkých typov geometrických plánov, vytýčení rodinných domov, spracovaní potrebnej dokumentácie ku kolaudácii.
V prípade prác väčšieho rozsahu sú to najmä projekty verejnej správy, náročné developerské projekty pri výstavbe komplexov investičnej bytovej výstavby, nových lokalít pre výstavbu rodinných a bytových domov, ako aj technologických zariadení. Zabezpečujeme zameranie a spracovanie realizácie pokládky inžinierskych sietí v predpisoch ich správcov. Disponujeme technikou a skúsenosťami pre zabezpečenie špeciálnych geodetických činností pri meraní posunov a pretvorení stavebných objektov, ako aj pre meranie historických a sakrálnych objektov.

Poskytované komplexné geodetické služby sú nevyhnutnou súčasťou prípravy, realizácie a kolaudácie malých ale aj veľkých a náročných projektov. Ku všetkým projektom, či už menšieho aj veľkého rozsahu, pristupujeme rovnako zodpovedne a dôsledne s dodržaním stanovených termínov a nadštandardnej kvality poskytovaných služieb.   

Naši zákazníci vedia, že sme vždy spoľahlivou súčasťou ich projektov, profesionálnych a zodpovedných riešení. Sme ich odpoveďou mnohé nezodpovedané otázky a vždy sa môžu spoľahnúť na to, že naše telefóny aj po rokoch zdvíhame, naše telefónne čísla ani kontakty nemeníme…

Naši pracovníci sú členmi Komory geodetov a kartografov.