O nás

Firma GEOASK, s.r.o. poskytuje od roku 2009 komplexný geodetický servis geodetických a kartografických služieb v oblasti katastra nehnuteľností ako aj v investičnej výstavbe.
Náš tím spojil skúsených profesionálov pracujúcich v tomto segmente služieb od roku 2000, či už ako SZČO, alebo ako zamestnancov veľkých stavebných spoločností.
Všetky poskytované služby a práce sú vykonávané priamo a pod vedením konateľa spoločnosti Ing. Pavla Štefeka, ktorý je autorizovaným geodetom a kartografom s oprávnením pre kataster nehnuteľností a inžiniersku geodéziu, v zmysle §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. a od r. 2008 je členom Komory geodetov a kartografov. Počas výkonu svojej činnosti pracoval aj na pozíciách ako hlavný geodet investora a dodávateľa stavby, vedúci oddelenia geodézie a v rokoch 2013-2017 vykonával aj znaleckú činnosť v odbore Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností.

Naši pracovníci sa podieľali na rôznych projektoch pre široké spektrum zákazníkov od súkromných osôb a investorov, cez projekty verejnej správy po veľké a náročné developerské projekty.
Nami poskytované komplexné geodetické služby sú nevyhnutnou súčasťou prípravy, realizácie a kolaudácie malých, ako aj veľkých a náročných projektov.
K všetkým projektom, či už menšieho aj veľkého rozsahu, pristupujeme rovnako zodpovedne a dôsledne s dodržaním stanovených termínov a nadštandardnej kvality poskytovaných služieb.   

Naši zákazníci vedia, že sme spoľahlivou súčasťou ich projektov a zodpovedných riešení. Sme odpoveďou na ich nezodpovedané otázky a samozrejme aj to, že za našou prácou si stojíme, telefóny aj po rokoch zdvíhame a naše telefónne čísla nemeníme… J